Xe nâng điện đứng lái

Xe nâng điện đứng lái

 • Mini Heli CDD14/16
  Xem xe nâng hàng
 • Mini Heli CDD14/16
 • Model: G Series
 • Động cơ: Điện xoay chiều AC
 • Nhiên liệu: Ắc quy chì-axít 24V/280Ah
 • Tâm tải trọng: 600 mm
 • Chiều cao nâng: 1400 mm- 5800 mm
 • Mini Heli CDD16/20
  Xem xe nâng hàng
 • Mini Heli CDD16/20
 • Model: G Series
 • Động cơ: Điện xoay chiều AC
 • Nhiên liệu: Ắc quy chì-axít 24V/280Ah
 • Tâm tải trọng: 600 mm
 • Chiều cao nâng: 1400 mm- 5800 mm
 • Mini Heli CDD06-970
  Xem xe nâng hàng
 • Mini Heli CDD06-970
 • Model: G Series
 • Động cơ: Điện xoay chiều AC
 • Nhiên liệu: Ắc quy chì-axít 24V/270Ah
 • Tâm tải trọng: 500 mm
 • Chiều cao nâng: 1400 mm- 3300 mm
 • Mini Heli CDD10-070
  Xem xe nâng hàng
 • Mini Heli CDD10-070
 • Model: G Series
 • Động cơ: Điện một chiều DC
 • Nhiên liệu: Ắc quy khô 24V/70Ah
 • Tâm tải trọng: 600 mm
 • Chiều cao nâng: 2000 mm- 3300 mm
 • Mini Heli CDD10-060
  Xem xe nâng hàng
 • Mini Heli CDD10-060
 • Model: G Series
 • Động cơ: Điện xoay chiều AC
 • Nhiên liệu: Ắc quy chì-axít 24V/210Ah
 • Tâm tải trọng: 600 mm
 • Chiều cao nâng: 2000 mm- 3600 mm
 • Mini Heli CDD10-050
  Xem xe nâng hàng
 • Mini Heli CDD10-050
 • Model: G Series
 • Động cơ: Điện một chiều DC
 • Nhiên liệu: Ắc quy khô 24V/70Ah
 • Tâm tải trọng: 600 mm
 • Chiều cao nâng: 2000 mm- 3300 mm